Osobliwości Śląska i Małopolski 
listopad 2013


Z cyklu "Tam byliśmy" 

   

 © 2013. Biuro Turystyki DZtour. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Biuro Turystyki DZtour organizuje imprezy dla kientów indywidualnych i grupowych. Posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 118 oraz Gwarancję Ubezpieczeniową nr 1505/WA/86/2015 TUW TUZ - ważną do 16.09.2016 r.